All-Protec
Onze diensten: opleiding, controle en onderhoud

All-Protec deelt zijn kennis met u. Dankzij de vele professionele diensten waar u gebruik van kunt maken, bent u optimaal beschermd tegen brand. All-Protec staat altijd voor u paraat, waar ook in België of Luxemburg.

Allesomvattende service

Brandpreventie- en brandblusapparaten verkopen, daar nemen we geen genoegen mee. Wij nemen ook de opvolging op ons, de controle en het vullen van uw blusapparaten, volgens de norm NBNS21-050. Bovendien zijn we bevoegd om uw personeel opleidingen te geven. All-Protec is al ruim 25 jaar begaan met elk aspect van uw brandbeveiliging, of u nu professioneel of particulier bent.

Bel ons vandaag nog als u geïnteresseerd bent in onze diensten.

Opleiding brandveiligheid

Wist u dat alle Belgische ondernemingen verplicht een opleiding brandveiligheid moeten voorzien? All-Protec leidt uw personeel op. Dankzij heldere en duidelijke instructies weten alle aanwezigen in het bedrijf precies wat ze wel en niet moeten doen als er brand uitbreekt. Onze opleidingen bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, opleiding kleine blusmiddelen, evacuatieoefening.

Als u van dichtbij begaan bent met brandbeveiliging, bel dan ons professioneel team en zij zullen u met heel veel plezier verdere inlichtingen geven.

Taken verantwoordelijke persoon brandpreventie

  • NBN S21-050 – par. 4
  • KB 28/03/2014

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser:

  • zich op de aangegeven plaats bevindt;
  • goed zichtbaar en bereikbaar is;
  • voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht;
  • kennelijk niet beschadigd is;
  • indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone heeft staan;
  • wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze bovendien niet verbroken zijn.

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.

De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25 – 8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.

Menu