haspels

Een efficiënte bescherming tegen brand begint met haspels die perfect functioneren. Laat uw haspel ten minste één keer per jaar door een gespecialiseerde firma controleren, volgens de norm  NBN671-3, zodat u er steeds blind op kunt vertrouwen. Onze technici voeren een grondig onderhoud van uw haspel uit.

Menu